Planowane produkty:

 

– multimedialna platforma online z materiałami skierowanymi do osób, które dowiadują się, że ich ciąża obumarła oraz ich bliskich; co najmniej 10 filmów i materiałów dźwiękowych: filmy informacyjne (m.in. co oznacza diagnoza, którą usłyszałaś? co się dzieje teraz w twoim ciele? jakiej procedury możesz się teraz spodziewać? jakie są twoje prawa pacjentki oraz obowiązki zespołu medycznego w kontakcie z tobą? co będzie się działo z twoim ciałem po podaniu leków naskurczowych?), filmy instruktażowe (ćwiczenia oddechowe oraz rozluźniające, które przyniosą ulgę podczas bolesnych skurczy, ale też pomogą się wyciszyć w trudnej emocjonalnie sytuacji), filmy budujące poczucie wspólnoty doświadczeń i siostrzeństwa; filmy będą opatrzone napisami; platforma

będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób;

 

– pula 100 godzin konsultacji indywidualnych dla osób po poronieniu, do zrealizowania również w formie online i telefonicznej, aby można z niej było skorzystać np. podczas pobytu na oddziale szpitalnym; z konsultacji będzie mogło skorzystać łącznie 100 osób;

 

– 2 grupy wsparcia po 10 spotkań, dla osób po doświadczeniu poronienia, dające przestrzeń do wyrażania emocji, przeżywania żałoby, psychoedukacji i nawiązania relacji z innymi osobami o podobnym doświadczeniu, również w wersji online, aby umożliwić dostęp osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach stacjonarnych; z udziału w grupach będzie mogło skorzystać łącznie 30 osób;

 

– 2 edycje szkolenia dla osób pracujących z kobietami roniącymi (położne, lekarki_rze, psycholożki, doule, doradczynie laktacyjne itp.), przekazujące aktualną wiedzę naukową i praktyczne wskazówki; program szkolenia tworzony przez multidyscyplinarny zespół będzie obejmował zarówno wiedzę z zakresu psychologii, jak i fizjologii i seksuologii; w szkoleniach stacjonarnych (jeśli taka forma spotkania będzie możliwa ze względu na sytuacje pandemiczną) będzie mogło skorzystać łącznie 40 specjalistek_ów, będzie też zrealizowany streaming oraz nagranie szkolenia, dzięki czemu zdalnie będzie mogła z nim wziąć udział dowolna liczba osób;

 

– pula 40 godzin superwizji dla profesjonalistek/ów pracujących z kobietami roniącymi, aby ułatwić realizowanie zaleceń poznanych w trakcie szkoleń;

– podcast o poronieniu i zdrowiu, jako przystępna forma przekazywania aktualnej wiedzy oraz normalizacji zjawiska poronienia; dostępny online dla wszystkich zainteresowanych;

 

– raport z monitoringu doświadczeń i potrzeb osób roniących w Polsce, zawierający wnioski izalecenia dla placówek medycznych oraz prawodawców;

 

– 2 konferencje online, otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób;

 

– pakiet materiałów prasowych na temat poronienia, przekazywany mediom.

Strona Fundacji i projekt zrealizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.