logo_logo_fc

Poronienie to jedna ze ścieżek macierzyństwa.

Projekt #poroniłam powstał z chęci przełamania społecznego tabu wokół poronienia. Pragniemy udzielić wsparcia osobom z doświadczeniem poronienia oraz osobom pracującym w tym obszarze. Widzimy potrzebę stworzenia przestrzeni dla treści do tej pory nie uwzględnianych w dyskursie społecznym.

Pragniemy wspierać osoby roniące zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez zapobieganie nadużyciom i wtórnej traumatyzacji na szpitalnych oddziałach, gabinetach lekarskich i w przestrzeni publicznej.

Strona Fundacji i projekt zrealizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.